W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi możliwości zakupu naszego najnowszego wydawnictwa a mianowicie książki pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie. Studia z dziejów konwentu mniszek Zakonu Kaznodziejskiego w Sochaczewie 1606–1820, jego dziedzictwa materialnego i duchowego autorstwa Piotra Stefaniaka i Tomasza Karolaka pragniemy poinformować o miejscach, gdzie można ją nabyć:

  1. Księgarnia J.O.G.I., ul. Reymonta 10, czynna pn-pt 10:00-18:00, so 10:00-14:00
  2. Kiosk parafialny św. Wawrzyńca (w wieży kościelnej), czynny w każdą niedzielę po mszy świętej
  3. Można również przelać kwotę 35 zł na konto Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą (13 2130 0004 2001 0484 9691 0001) tytułem: książka pt. Panny Dominikanki w Sochaczewie a następnie wysłać e-maila z potwierdzeniem przelewu na adres nadbzura@gmail.com. Po otrzymaniu potwierdzenia e-mailowego o dostępności książki będzie ją można odebrać w biurze Stowarzyszenia „e-Sochaczew.pl” (ul. Hanki Sawickiej 3 B). W przypadku konieczności wysyłki pocztą prosimy o doliczenie zryczałtowanej opłaty pocztowej w wysokości 10 zł. 

Przypominamy, że sprzedaż odbywa się w ramach odpłatnej działalności pożytku publicznego, której celem jest pokrycie poniesionych kosztów wydania publikacji. Przychód będzie przeznaczony na cele statutowe Stowarzyszenia.

Książka została wydania wspólnie przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenie „Nasz Zamek”. Mogło to nastąpić dzięki dofinansowaniu Burmistrza Miasta Sochaczew w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2012 roku, mecenatowi prezesa firmy Hydro-Instal – Arkadiusza Siekierskiego, licznym osobom prywatnym, które przekazały darowizny na ten cel oraz środkom własnym Stowarzyszeń. Patronat medialny nad wydawnictwem objął portal „e-sochaczew.pl”.

Print Friendly, PDF & Email