Pragniemy zachęcić małe i średnie firmy do udziału w projekcie „SME Energy Checkup”, którego celem jest określenie poziomu zużycia energii oraz wskazanie możliwości jej oszczędzania. Zapraszamy do zapoznania się z materiałami i skorzystania z bezpłatnego kalkulatora.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii wspólnie z Fundacją Poszanowania Energii oraz Konfederacją Pracodawców LEWIATAN realizuje obecnie projekt, współfinansowany z środków unijnych, pod nazwa ‘SME Energy Checkup’. Celem zadania jest określenie poziomów oszczędności energii możliwych do osiągnięcia w małych i średnich przedsiębiorstwach (MŚP) w branży gastronomicznej, hotelach, obiektach handlowych i biurach.

Projekt powinien pomóc właścicielowi przedsiębiorstwa odpowiedzieć na pytanie jakie działania może i powinien pojąć w swoim przedsiębiorstwie. aby obniżyć zużycie energii, a tym samym zmniejszyć koszty jego funkcjonowania.

Opracowany w ramach projektu Kalkulator SME pozwala łatwo porównać zużycie energii w danym przedsiębiorstwie z podobnymi przedsiębiorstwami reprezentującymi tę samą branżę.  Jest on na tyle przyjazny dla użytkownika, że taką ocenę może wykonać sam właściciel nie uciekając się do drogich często usług konsultantów.

W opracowanym, po wykonaniu oceny, raporcie właściciel oprócz wspomnianej wyżej informacji dotyczącej poziomu zużycia energii w podziale na poszczególne kierunki zużycia (m.in. ogrzewanie, ciepła woda, oświetlenie, wentylacja wyposażenie biura czy kuchni) dostaje również informacje jakie działania w jego przedsiębiorstwie mogą być zrealizowane (zarówno inwestycyjne, jak i w sferze zachowań), gdzie szukać wiarygodnych dostawców usług i sprzętu, ile takie działania mogą kosztować i jakiego efektu można się spodziewać po ich wdrożeniu.

Kalkulator jest dostępny bezpłatnie on-line i wymaga tylko zarejestrowania się na stronie projektu  www.energychekup.eu.

msp-1

Aby rozpocząć ocenę stanu własnego przedsiębiorstwa należy jedynie zebrać podstawowe informacje dotyczące jego funkcjonowania takie jak:

 1. Jakie nośniki energii i na jakie cele  są wykorzystywane
 2. Jakie są rachunki na energię
 3. Jakie urządzenia zużywające energię są wykorzystywane
 4. W którym roku wybudowano budynek
 5. Jaka jest powierzchnia ogrzewana w m2

Następnie należy zalogować się na stronie  KALKULATORA http://energycheckup.eu/kalkulator/ i wprowadzić zebrane dane.

msp-2

W wyniku wprowadzenia danych wejściowych otrzymasz informacje jak zużycie energii w Twoim przedsiębiorstwie wygląda na tle innych przedsiębiorstw Twojego sektora w Polsce. Czy jest mniejsze, większe czy też zbliżone do średniej.

msp-3

Dodatkowo pokazane  zostaną najważniejsze, możliwe do wdrożenia działania energooszczędne:

msp-4

Jeżeli te informacje są wystarczające można na tym etapie zakończyć obliczenia. Jeżeli się chce przeprowadzić bardziej szczegółową analizę należy przejść do następnego kroku czyli pełnego skanu.

Należy wówczas krok po kroku wprowadzić dane dotyczące:

 • Informacji ogólnych
 • Oświetlenia
 • Wentylacji i klimatyzacji
 • Chłodzenia produktów
 • Ogrzewania i przygotowania ciepłej wody
 • Konstrukcji budynku
 • Urządzeń

Narzędzie jest opracowane w taki sposób, że dane te są na bardzo ogólnym poziomie i nie wymagają specjalistycznej wiedzy przy ich wprowadzaniu. Po wprowadzeniu wszystkich danych otrzymuje się bilans energii w postaci wykresu kołowego oraz zestaw przedsięwzięć poprawiających ten bilans w ocenianym przedsiębiorstwie.

Ponieważ Kalkulator jest przygotowany również dla biur, skorzystanie z niego może być interesujące nie tylko dla producentów, ale dla wszystkich właścicieli lub najemców małych i średnich biur, którzy są zainteresowani zmniejszeniem rachunków i poprawą efektywności energetycznej swojego przedsiębiorstwa.  Po wykonaniu skanu otrzymacie Państwo ankietę oceniającą Kalkulator – zachęcamy do jej wypełnienia – zajmie to najwyżej 2 minuty. Kolejna ankieta przychodzi po miesiącu i zawiera pytanie czy informacje wynikające z Kalkulatora zostały przez Państwa uwzględnione w praktyce – gdyby odpowiedź była pozytywna oznaczałoby to dla nas sukces projektu i stworzonego narzędzia.

Print Friendly, PDF & Email