Zapraszamy na wyjątkowe wydarzenie w ramach cyklu Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej. 26 listopada o godz. 16 na terenie Stacji Muzeum pochylimy się nad tematem osadnictwa olenderskiego. Zadania tego podejmie się Magdalena Lica-Kaczan z Muzeum Mazowieckiego w Płocku z wykładem: „W trepach po terpach. O współczesnej recepcji osadnictwa olenderskiego na Mazowszu”.

W trakcie badań nad osadnictwem olenderskim na Mazowszu, które prelegentka prowadzi od 2006 roku, rejestrowała pamięć i poddawała ją próbie antropologicznej analizy. Równocześnie zgłębiała zagadnienia związane ze współczesnym odbiorem osadnictwa nadwiślańskiego, w kontekście zjawiska zwanego przez nią „modą na olendrów”. Poruszane przez nią problemy dotyczyć będą m.in.: wiedzy na temat pochodzenia obcoetnicznych mieszkańców terenów zalewanych regularnie przez wylewy Wisły, umiejscowienia ich w czasie i przestrzeni, stosowanego wobec nich nazewnictwa, wskazania różnic dotyczących ich wiary, języka, ubioru, prowadzenia gospodarstw, wyposażenia domostw, zwyczajów żywieniowych czy obrzędów. Zaprezentowany zostanie również projekt „Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego” w Wiączeminie Polskim. Jesteśmy przekonani, że warto bliżej zapoznać się z tym elementem naszej przeszłości.

Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej to cykl wykładów poświęconych historii regionu organizowanych przez Stowarzyszenie „Nad Bzurą” od roku 2012. Patronem medialnym wydarzenia jest portal e-sochaczew.pl, a instytucją wspierającą Stacja Muzeum w Sochaczewie, w której progach spotkanie się odbędzie.

Serdecznie zapraszamy 26 listopada o godz. 16:00 do Centrum Edukacyjno-Turystycznego przy Stacji Muzeum przy ul. Towarowej 7 (wejście od ul. Licealnej).

Wstęp wolny.

Magdalena Lica-Kaczan: etnolog, pracownik Działu Etnografii Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Problematyka badawcza: osadnictwo olenderskie na Mazowszu, antropologia pamięci, nowoosadnictwo na obszarach wiejskich, kultura magiczna. Autorka scenariusza stałej wystawy etnograficznej w Muzeum Mazowieckim w Płocku – „Kultura Mazowsza w ludowej wizji świata”, współautorka projektu „Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego” w Wiączeminie Polskim. Autorka i współautorka publikacji z zakresu teorii muzealnictwa, osadnictwa olenderskiego i kultury ludowej.

Print Friendly, PDF & Email