Doroczne sprzątanie Bzury z kajaków rozpocznie się w najbliższą sobotę (21 kwietnia) o godz. 9:00 na terenie Moto Przystani w Plecewicach. Zapraszamy wszystkich, dla których rzeka i jej czystość są ważne. Uczestnictwo jest bezpłatne i może wziąć w nim udział każdy (dzieci pod opieką rodziców). Będziemy sprzątać odcinek od Moto Przystani do drugiego mostu, czyli do Witkowic (ok. 10 km).

Ten fragment rzeki był sprzątany ostatnio latem 2016 roku i dziś okazuje się, że ponownie wymaga „zajęcia się nim”. Podczas spływu zapewniamy kajaki, worki i rękawice. Będziemy zbierać nieczystości leżące na brzegach oraz zalegające w obrębie leżących w wodzie drzew.

Po spływie zapraszamy, w imieniu współorganizatora czyli Moto Przystani w Plecewicach, na ognisko i skromny posiłek. Zachęcamy do wzięcia swojego prowiantu na ognisko.

Sprzątanie Bzury odbyło się po raz pierwszy w 2005 roku i stało się jednym z impulsów do powołania do życia Stowarzyszenia „Nad Bzurą”, a później do kontynuowanej do dziś akcji „Czysta Bzura”.

Co ważne, na wodzie obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu, a uczestnicy biorą w nim udział na własną odpowiedzialność.

Print Friendly, PDF & Email