Poniżej prezentujemy skumulowane wyniki inwentaryzacji ewangelickich cmentarzy znajdujących się między Gąbinem na zachodzie, Kazuniem na wchodzie, Wisłą na północy i Sochaczewem na południu. Na tym obszarze znajdują się aż 34 cmentarze, na których odnaleziono niemal sześćset nagrobków. Dzięki temu powstał katalog ponad trzystu nazwisk pochowanych tam osób.

Katalog jest efektem pracy Marcina Prengowskiego, który dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, odszukał, zinwentaryzował i wykonał dokumentację fotograficzną nekropolii na wymienionym wyżej obszarze.

Cmentarze są w bardzo różnym stopniu zachowania. Najlepiej wygląda nekropolia w Gąbinie, która jest wciąż użytkowana. Jest szereg cmentarzy, które zachowały się w dobrym stanie i nie zostały zapomniane ale znajduje się też kilka, które istnieją właściwie jedynie na papierze, będąc działką pokrytą chaszczami, bez lub z kilkoma zniszczonymi nagrobkami.

Mamy nadzieję, że niniejszy katalog będzie jednym z wielu kroków w celu uratowania pamięci o dziedzictwie olenderskim w okolicach Sochaczewa. Przypomnijmy, że w ciągu ostatnich lat uporządkowano kilka cmentarzy w gminie Brochów, zorganizowano konferencję naukową „Ślady obcych kultur” traktującą o wieloetnicznej przeszłości Sochaczewa, wydano publikację „Olendrzy w powiecie sochaczewskim” autorstwa Marcina Prengowskiego oraz zorganizowano dwie edycje Rajdu Rowerowego „Olenderskim Szlakiem”. Już dziś możemy zapewnić, że III Rajd odbędzie się w czerwcu tego roku. Więcej szczegółów już wkrótce.

Uważamy, że niniejszy katalog będzie również bardzo przydatnym narzędziem do poszukiwania własnych korzeni. Amatorskie badania genealogiczne są dziś niezwykle popularne, zatem wykonana praca ułatwi pracę potomkom osadników olenderskich z okolic Sochaczewa.

Liczymy również, że władze samorządowe, do których pełna wersja katalogu została wysłana, zwrócą uwagę na cmentarze, które znajdują się na ich terenie i cierpliwie czekają na opiekę.

lista

objasnienia_do_katalogu

Print Friendly, PDF & Email