Minionej niedzieli miało miejsce bardzo ważne wydarzenie dla członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą. Właśnie tego dnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Boryszewie, odbyło się spotkanie promujące wydaną przez nas publikację pt. „Olendrzy w powiecie sochaczewskim”.

Książka ta, autorstwa Marcina Prengowskiego, jest swego rodzaju podsumowaniem kilkuletnich działań całego Stowarzyszenia na rzecz zachowania, a raczej odtworzenia wiedzy o wielokulturowej przeszłości Sochaczewa. Opracowanie opisuje przeszłość całkowicie i celowo zapomnianego osadnictwa olenderskiego w okolicach Sochaczewa, szczególnie w gminach Brochów, Iłów i Młodzieszyn. Omówiono w nim etapy osadzania Olendrów, przyczyny przybycia oraz scharakteryzowano metody gospodarowania i styl życia. Integralnymi elementami publikacji są przeszłość parafii i zborów ewangelickich i mennonickich oraz próba analizy wzajemnych relacji polsko-niemieckich podczas dwustuletniego okresu przebywania osadników w okolicach Sochaczewa. Niełatwy, kontrowersyjny temat i niesztampowe spojrzenie na historię sprawiają, że opracowanie to jest ciekawe i wypełnia lukę w historii Sochaczewa.

Przypominamy bogatą, wielokulturową przeszłość naszego regionu, a przez to dbamy o dziedzictwo historyczne ziemi sochaczewskiej oraz budujemy postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych. Poprzez propagowanie historii lokalnej chcemy również edukować młode pokolenie. Dlatego też książka trafi do bibliotek szkolnych i publicznych.

„Olendrzy w powiecie sochaczewskim” to część projektu olenderskiego, w ramach którego uratowaliśmy kilka ewangelickich cmentarzy, zorganizowaliśmy konferencję „Ślady obcych kultur” traktującą o mniejszościach narodowych ziemi sochaczewskiej, a więc Niemcach, będących potomkami Olendrów i Żydach. Ważnym elementem naszych działań jest również rajd rowerowy „Olenderskim Szlakiem”, który odbył się dwukrotnie. Za całość naszych działań otrzymaliśmy pierwszą nagrodę w konkursie „Mazowsze: Kierunek Kultura” zorganizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie.

Warto również wspomnieć, że niniejsza publikacja jest naszym drugim wydawnictwem. W ubiegłym roku wydaliśmy wspomnienia żołnierza AK i więźnia obozów koncentracyjnych Wojciecha Pioruna – „Z pamiętnika Bitka”. Zamierzamy kontynuować nasze wydawnicze działania w najbliższej przyszłości.

Pragniemy podziękować Pani Jolancie Kawczyńskiej za niezwykle miłe przyjęcie nas w MOK w Boryszewie. Podkreślić należy również, że publikacja została dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury i sztuki w 2009 r.

Print Friendly, PDF & Email