W miniony piątek, 19 października w Ostoi św. Dominika, odbyło się drugie z cyklu Spotkanie z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej. Tym razem tematem dyskusji był najważniejszy zabytek naszego miasta, czyli sochaczewski zamek. Zgromadzeni mieli okazję wysłuchać dwóch prezentacji. Poniżej nieco szczegółów.

Zamek w Sochaczewie w świetle najnowszych badań archeologiczno – architektonicznych (Tomasz Olszacki)

Pierwszym z prelegentów był Tomasz Olszacki, kierownik badań archeologicznych na wzgórzu zamkowym w Sochaczewie w latach 2006, 2007, 2011 oraz 2012 (dossier pod tekstem). W trakcie wystąpienia, opartego o interesującą prezentację multimedialną, poznaliśmy najważniejsze odkrycia archeologiczne z lat 2011 i 2012, tj.: lokalizację i formę zamkowej bramy z przełomu XV i XVI w., przebieg muru kurtynowego w XIV – XVII w. we wschodniej i północnej części wzgórza, relikty zachodniego domu zamkowego z XVI w., a także pozostałości po drewnianym moście prowadzącym do założenia w XVI i XVII w.

Zamek w Sochaczewie – propozycje działań konserwatorskich w optyce najnowszych odkryć naukowych (Łukasz Popowski)

Drugim prelegentem był Łukasz Popowski, badacz dziejów sochaczewskiego zamku oraz prezes Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” (dossier pod tekstem). Podczas wystąpienia przedstawił, w oparciu o najnowsze odkrycia naukowe, różne propozycje działań konserwatorskich dla zamku – od trwałej ruiny począwszy, a skończywszy na częściowej rekonstrukcji. Dzięki prezentacji można było zorientować się na ile najświeższe wyniki interdyscyplinarnych badań zmieniły możliwości restytucji ruin zamku sochaczewskiego.

Swoją obecnością zaszczyciło nas niemal trzydziestu miłośników historii Sochaczewa, a wśród nich: nauczyciele i uczniowie z miejskich szkół, sochaczewscy historycy, przedstawiciele Urzędu Miejskiego z burmistrzem Piotrem Osieckim na czele, radny sejmiku województwa mazowieckiego Mirosław Adam Orliński oraz sochaczewianin reprezentujący Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej dr Cezary Głuszek.

Trzecie spotkanie z cyklu organizatorzy planują przeprowadzić na przełomie listopada i grudnia br. Szczegóły dotyczące tematyki na razie są owiane tajemnicą, niemniej już teraz serdecznie zapraszamy do udziału.
Projekt został dofinansowany z budżetu Miasta Sochaczewa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe w 2012 roku.

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą przy merytorycznym wsparciu Stowarzyszenia Na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie „Nasz Zamek” oraz dofinansowaniu z budżetu Miasta Sochaczewa w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych miasta przez organizacje pozarządowe w 2012 roku. Organizatorzy pragną podziękować proboszczowi parafii p.w. Matki Bożej Różańcowej księdzu prałatowi Piotrowi Żądle za udostępnienie Sali do spotkań.

Tomasz Olszacki – łodzianin, archeolog. Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, następnie, jako asystent, związany z tamtejszym Instytutem Archeologii, a od 2011 roku prowadzący własną działalność archeologiczną. Kierownik bądź współprowadzący badania archeologiczno-architektoniczne i architektoniczne na zamkach w Besiekierach, Ćmielowie, Gołańczy, Koniecpolu-Chrząstowie, Pińczowie, Pyzdrach, Radzikach Dużych, a ostatnio w Sochaczewie i Płoninie koło Bolkowa. Autor i współautor ponad dwudziestu publikacji naukowych poświęconych głównie tematyce kastellologicznej. Przygotowuje na Uniwersytecie Jagiellońskim rozprawę doktorską poświęconą średniowiecznym rezydencjom królów polskich.

Łukasz Popowski – sochaczewianin, Absolwent L.O. im. F. Chopina, Technik Informatyk, magister Historii Uniwersytetu Łódzkiego, aktualnie uczestnik Studiów Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa Dziedzictwa Architektonicznego na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zawodowo – dyrektor biura portalu „e-Sochaczew.pl”. Jego zainteresowania badawcze w głównej mierze zasadzają się na szeroko pojętej kastellologii, ze szczególnym uwzględnieniem Mazowsza. Z niewiele mniejszą pasją zgłębia meandry historii Polski, chętnie w jej lokalnym wydaniu. Pasjonuje go archeologia, historia architektury, a w szczególności konserwacja zabytków. Autor kilku publikacji naukowych i popularno-naukowych poświęconych zabytkom Sochaczewa. Założyciel i prezes, istniejącego od 2006 r., Stowarzyszenia na Rzecz Historycznej Odbudowy Zamku w Sochaczewie 'Nasz Zamek’.

Fot. Małgorzata Kazur

Print Friendly, PDF & Email