V Spotkanie z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej - przemawia Łukasz Popowski

V Spotkanie z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej – przemawia Łukasz Popowski

Podczas sobotniego spotkania z historią podjęliśmy dwa niezwykle nośne i ważne tematy dotyczące przeszłości naszego miasta i regionu. Pierwszy raz wydarzenie odbyło się w sali konferencyjnej w Kramnicach miejskich.

 

W pierwszym referacie Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia „Nasz Zamek”, podsumował prace konserwatorskie jakie zostały wykonane w tym roku na wzgórzu zamkowym. Ogrom prac, wyzwania jakie pojawiały się podczas tych działań i ostateczny efekt zostały szczegółowo omówione i przybliżyły „kuchnię” konserwatorską zgromadzonym sochaczewianom. Co ważne, obecny na spotkaniu dr Cezary Głuszek z Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej podkreślał, że jest to wyjątkowa, w skali kraju, realizacja, ponieważ pozbawiona błędów konserwatorskich. Wystąpienie wywołało ożywioną i konstruktywną dyskusję o zamku i najbliższym jego otoczeniu. Jako puentę należy uznać przekonanie zgromadzonych, że prace na zamku powinny być początkiem zmiany wizerunku tej części miasta.

W drugim wystąpieniu znany sochaczewski miłośnik starej fotografii i Chodakowa Waldemar Bronicz przeprowadził zgromadzonych po międzywojennym Chodakowie. Sentymentalna podróż po czasie prosperity Chodakowa była bogato ilustrowana fotografiami z tamtego okresu. Chyba nieliczni byli świadomi, ze ta zapomniana nieco część miasta ma tak olbrzymie zasoby dokumentacji fotograficznej, rozproszonej w kraju i zagranicą. Zdjęcia te Waldemar Bronicz skrupulatnie zbiera, ustala nazwiska postaci na nich uwiecznionych, okoliczności i czas powstania. Dzięki temu powstaje obraz Chodakowa, którego już nie ma. Świetny komentarz, szeroka wiedza i pasja z jaką Waldemar Bronicz opowiada pozwoliły spojrzeć na Chodaków z zupełnie innej, jakże ciekawej, strony.

Projekt „Spotkania z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej” realizowany jest przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą i Stowarzyszenie „Nasz Zamek” przy wsparciu finansowym ze środków Burmistrza Miasta Sochaczew przyznanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe w 2013 roku.

Marcin Prengowski

Fot. Małgorzata Kazur

Print Friendly, PDF & Email