II Jarmark plakatJuż w niedzielę 20 września między godz. 13 a 18 na Placu Kościuszki odbędzie się II Powiatowy Jarmark Pozarządowy. Podczas wydarzenia mieszkańcy miasta i powiatu będą mogli zapoznać się z osiągnięciami lokalnego sektora pozarządowego.

Jarmark organizuje Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS), które zrzesza kilkanaście lokalnych stowarzyszeń i fundacji. Impreza ma na celu pokazanie ich największych inicjatyw i dorobku aby uświadomić jak dużą rolę w życiu Sochaczewa i okolic pełnią dziś organizacje zajmujące się potrzebami osób potrzebujących pomocy, kulturą i sztuką, sportem, ochroną środowiska, edukacją, infrastrukturą miejską czy też kontrolą społeczną. Te oddolne inicjatywy są mało znane szerszemu otoczeniu choć wspierają rozwój i pozytywnie zmieniają naszą rzeczywistość. Warto się z nimi zapoznać i uświadomić jak ogromną rolę w naszym życiu pełni tzw. trzeci sektor.

Spotkanie to będzie również okazją do wymiany doświadczeń między poszczególnymi organizacjami, wzajemnego poznania siebie, nawiązania kontaktów i integracji osób działających w obszarze pozarządowym.

Na koniec również POPPS jako federacja zrzeszająca inne organizacje pozarządowe będzie chciała szerzej przedstawić swoje cele, które koncentrują się wokół wspierania organizacji członkowskich na różne sposoby (choćby w postaci sprzętu, szkoleń, księgowości czy porad prawnych). POPPS pokaże również, że jest bardzo ważnym i niezwykle pozytywnym elementem życia społecznego powiatu, ponieważ nie tylko pomaga organizacjom w ich działaniu ale również integruje sektor pozarządowy, a także wspiera aktywność społeczną oraz lokalne samorządy.

Podczas Jarmarku nie zabraknie atrakcji zarówno dla dzieci jak i dla dorosłych.

Stowarzyszenie Nad Bzurą, które działa na terenie powiatu od niemal 10 lat również zaprezentuje swoje osiągnięcia. Z pewnością będzie można z nami porozmawiać o najbliższych planach, poznać nas lepiej, a dzięki temu zrozumieć czemu działamy na rzecz naszego najbliższego otoczenia.

Serdecznie zapraszamy.

Print Friendly, PDF & Email