Niniejszym mamy przyjemność zaprosić wszystkich zainteresowanych, szczególnie lokalną historią, na spotkanie promujące właśnie wydaną książkę pt. „Olendrzy w powiecie sochaczewskim”. Odbędzie się ono w niedzielę 20 grudnia 2009 r., o godz. 16:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Boryszewie, ul. 15 Sierpnia 83. Opracowanie to jest kolejnym elementem projektu olenderskiego, który od początku swego istnienia realizuje Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nad Bzurą.

Chcemy przypomnieć bogatą, wielokulturową przeszłość naszego regionu, a przez to dbać o dziedzictwo historyczne ziemi sochaczewskiej oraz budować postawy tolerancji i poszanowania różnic etnicznych, religijnych oraz kulturowych. Poprzez propagowanie historii lokalnej, chcemy również edukować młode pokolenie.

Książka opisuje niemal dwustuletni okres przebywania osadników olenderskich w okolicach Sochaczewa, szczególnie w gminach Brochów, Iłów i Młodzieszyn. W tym czasie koloniści z Holandii, Niemiec i zachodnich części Polski zasiedlili nadwiślańskie, zalewowe tereny i uczynili je uprawnymi. To dzięki nim dziś obszary nad Wisłą nie są bezludne i niedostępne.

W opracowaniu poruszyliśmy też niełatwy temat wzajemnych stosunków między Polakami a osadnikami. W oparciu o doświadczenia relacji między dwiema grupami etnicznymi i religijnymi warto budować dobrą przyszłość naszego regionu, jak i całego kraju.

———————
Publikacja została dofinansowana ze środków finansowych Samorządu Województwa Mazowieckiego

Print Friendly, PDF & Email