Wszystkich członkom, sympatykom i dobroczyńcom Stowarzyszenia „Nad Bzurą” życzymy Szczęśliwego Nowego Roku. Gorąco wierzymy, że w mijającym roku nasze działania pozytywnie wpłynęły na lokalną rzeczywistość. Przypomnijmy te najważniejsze.

Odtwarzaliśmy sobótkowe tradycje podczas Nocy Świętojańskiej w Plecewicach, zorganizowaliśmy I Ogólnopolski Spływ Kajakowy BZURA 2016, w corocznej akcji sprzątnęliśmy Bzurę przy pomocy kajaków, nasza rzeka zajęła 3. miejsce w ogólnopolskim konkursie Rzeka Roku, kontynuowaliśmy cykl Spotkań z historią Sochaczewa i Ziemi Sochaczewskiej (odbyły się trzy takie wydarzenia, a wśród nich promocja publikacji o dawnym Młodzieszynie). Ponadto zrealizowaliśmy kolejny etap rozwoju naszego portalu poświęconego poległym żołnierzom w bitwie nad Bzurą (Bohaterowie Bitwy Nad Bzurą) polegający m.in. na stworzeniu ponad 5 tysięcy nowych biogramów Bohaterów, którzy zostali pochowani na licznych nekropoliach Warszawy. Warto również podkreślić, że rozpoczęliśmy trzyletni projekt na realizację tłumaczenia i wydanie książkowe Szmuglerów Ojzera Warszawskiego, pisarza pochodzącego z Sochaczewa. Na koniec dodajmy, że przez cały rok ściśle współpracowaliśmy z Porozumieniem Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego (POPPS), które poprzez swoje działania wzmacnia sektor pozarządowy w naszym regionie.

Korzystając z okazji pragniemy serdecznie podziękować wszystkim wspierającym nas instytucjom, a przede wszystkim: Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, firmie Mars Polska Sp. z o.o., Narodowej Agencji Poszanowania Energii, Muzeum Kolei Wąskotorowej w Sochaczewie (Stacja Muzeum) oraz Moto Przystani w Plecewicach.

Specjalne podziękowania należą się licznej rzeczy członków i wolontariuszy pracujących dla wspólnej realizacji wyżej wymienionych zadań. Wymagały one czasem mnóstwa wysiłku ale dawały też szansę nauczenia się nowych umiejętności oraz zapewniały ogrom satysfakcji po dobrze zrealizowanym projekcie.

Czujemy, że był to niezwykle intensywny, ale zarazem bardzo yudan rok. Daje nam to siłę do dalszych działań i prawo by mówić, że robimy niezwykle wartościowe rzeczy.

Tapeta pochodzi ze strony http://www.webgranth.com/

Print Friendly, PDF & Email